Ball på gulv med volleyballspillere i bakgrunn

Sesongstart!

07/09/2022

Så er volleyballsesongen 2022-23 i gang. For Skjetten sin del er klubben inne i et slags generasjonsskifte, på den måten at mange seniorspillere og eldre juniorer har sluttet eller flyttet på seg. På den andre side har vi fått inn mange nybegynnere i de yngre klassene, slik at aktivitetsnivået i klubben fortsatt er godt.

Skjettens damelag D1 rykket ned fra elite i fjor og spiller nå i første divisjon. Juniorlagene, JU17 og JU15, spiller i ungdomsserien og vil kanskje stille med to lag i hver klasse?

Det er også stor aktivitet på volleyballskolen, rundt 40 deltakere fordelt på to kvelder i uka.

Når det gjelder kampresultater med mer kan lagene følges på web-sidene våre, se under lag&treningstider.

Lykke til med ny sesong!