Utsiden av Skjettenhallen

Hallvakter på fredager etter nyttår – endring

02/01/2023

Vi har, fra nyttår fram til sommeren, fått en avtale med håndballen om at vi kan benytte tiden fredager fra kl 1800-1930. Denne tiden vil bli benyttet av Ju15 og Ju17.

Dermed må hallvaktene på fredager starte kl 1800!

En annen endring er at damelaget vårt (D1) har fått treningstid i en annen hall på torsdager, og de vil der hovedsakelig erstatte den treningen de har kjørt fredager 1930-2130. Imidlertid vil D1 bruke tiden på fredager når de har kampforberedelser for hjemmekamper i påfølgende helg.

Vakt på fredager vil derfor settes opp fra kl 1800-2130, men vil flesteparten av fredagene kunne avslutte når juniorlagene er ferdige ca kl 1930.