Årsmøte i Skjetten Volleyball – oppdatert

08/03/2023

Årsmøte i Skjetten Volleyball

Mandag 20.mars 2023 kl 18.30-20.00, i Skjettenhallen (møterom ved siden av tribunen)

Frist for å melde inn saker til behandling (pkt. 6) er innen fredag  10. mars til skjettenvolleyball@gmail.com.

Her er punktene for agendaen:

Saksliste:

 1. Godkjenne deltagere
 2. Godkjenne innkalling og dagsorden
 3. Valg av dirigent, referent og 2 til underskrivning av protokoll
 4. Gjennomgang av årsmelding
 5. Gjennomgang av revidert regnskap 2022
 6. Innkomne saker
 7. Budsjett 2023
 8. Valg
  1. På valg: Leder, to styremedlemmer, samt ett varamedlem
 9. Eventuelt

Med vennlig hilsen

Styret

Møtedokumenter ligger på linkene under, du finner dem også på Spond.

Årsmøtet er klubbens høyeste organ, og slik sett er det viktig at medlemmene tar seg tid til å stille opp.

Vel møtt!

Dokumenter:

Årsberetning_SSK_Skjetten_volleyball_2022

Budsjettforslag_2023

BalanseRapport_22.doc

ResultatRapport_22.doc