Hallvakt

TILSYNSVAKT I SKJETTENHALLEN

For at klubben kan ha sine treninger i Skjettenhallen er vi pliktet til å stille en som kan være hallvakt under våre treningstider.

Dette er den eneste dugnaden som er obligatorisk for alle foreldre, og for spillere over 18 år.  Vanligvis er det snakk om ca. 2-3 hallvakter pr. sesong (september-juni).

Klubben gjennomfører hallvakt-kurs i september og januar for alle nye og fortløpende gjennom sesongen.

Konsekvensen for klubben hvis hallvakten ikke dukker opp, er utestengelse fra hallen eller avlyst trening.

Hallvakt tider per dags dato:

  • Mandager fra kl.18.30-22.00
  • Onsdager fra kl.18.00-22.00
  • Fredager fra kl. 18.00-19.30 (Noen ganger til kl 21.30, les mer her)

Det settes opp en liste med navn, og denne listen finner du i Spond-app-en. Bruk app-en på din enhet eller denne lenken.