Medlemsskap

VIL DU BLI MEDLEM I SKJETTEN VOLLEYBALL?

Prøvetrening
Vi lar deg prøve tre ganger uten forpliktelser.

Innmelding
Du er medlem når medlemskontingent er betalt. Medlemskontingenten er kr 350. Den gjelder for ett kalenderår (01.01 – 31.12). Du får tilsendt faktura for dette (e-post).

Personopplysninger
Det er mest ryddig om du sender opplysningene som e-post til skjettenvolleyball@gmail.com. Sekundært kan du gi opplysningene til din kontaktperson i klubben eller hallen, for eksempel trener eller oppmann.
Navn
Fødselsdato
Adresse
Skole, eventuelt arbeidssted
E-post (spiller, og foresatte hvis yngre spiller)
Telefon (spiller og foresatte hvis yngre spiller)
Eventuell beskrivelse av tidligere erfaring og klubb

Nybegynner/barn
For barn/nybegynnere har klubben en volleyballskole, se volleyballskolen for mer info.

Lisens

Alle som deltar i trening og konkurranseaktivitet i regi av Norges Volleyballforbund, må betale lisens samt ha en egen konto hos idrettsforbundet (minidrett.nif.no). Les mer om satser og annen informasjon om lisens under Info/Min Idrett. Lisensen dekker blant annet forsikring for spilleren.

Treningsavgift (TK)
TK-avgiften betales pr. halvår (høst og vår). Du får tilsendt faktura for dette (e-post).
Det differensieres på alder men innenfor det året du er født (“årsmodell”). Eksempel: hvis du fyller 16 år i oktober skal TK- avgiften du betaler i januar være satsen for ungdom 16 år (du er ikke 16 år i januar men tilhører den “årsmodellen”).

Satsene er som følger:

Barn (0-15 år): – kr 1300
Ungdom (16-17 år): – kr 1400
Ungdom (18-19 år): – kr 1500
Voksne (20 år ->): – kr 1600
Volleyballskolen: – kr 1300

Utmelding

Du må selv melde deg ut for å avslutte medlemskapet ved å sende mail til skjettenvolleyball@gmail.com. Det er viktig at du gjør dette, blant annet for å slippe å få fakturaer for TK- og medlemsavgifter.

Drift av klubben

Klubben bygger på individuelt medlemskap, årsmøtet er det høyeste organet og der velges også styre og andre tillitsvalgte. Penger til drift skaffes hovedsakelig av medlemmene gjennom egenandeler (medl.kont og TK-avgift) og dugnader. Den daglige drift og organisering for øvrig er tillagt de tillitsvalgte, men dette fraskriver ikke de andre medlemmene ansvar for gjennomføring av nødvendige oppgaver.

HVA VI TILBYR

Tilgang på et trenings- og konkuransetilbud innen volleyball.

Muligheter til å utvikle deg selv som menneske, bl.a. gjennom ulike kurstilbud. De vanligste kursene gis gratis av oss, f.eks. dommer og trener kurs, aktivitetsleder, leder- og spillerutvikling.

Gjennom vanlig medlemsdemokrati delta i styringen og utviklingen av volleyballklubben.

PLIKTER FOR MEDLEMMER

Betale medlemskontingent 1 x pr år, TK- avgift pr halvår og spillerlisens. Vi anbefaler å betale spillerlisens uansett om du skal delta på kamper eller ikke, siden lisensen dekker skader i sammenheng med både treninger og kamper.

Hallvakt, dette er eneste obligatorisk dugnad for foreldrene og krav fra kommunen for leie av hallen. Hvis hallvakten ikke møter opp vil treningen bli avlyst og klubben miste halltid.

Foreldrer og spillere skal aktivt søke den informasjon som du trenger for å fungere i KLUBBEN!