Min idrett

IDRETTENS MEDLEMSDATABASE

Fra og med sesong 2019 tok Norges Volleyball forbund i bruk nettsiden Min idrett. Gå til siden ved å klikke på knappen under.

Her må du opprette en egen profil, husk å føre inn epost adresse og telefon nr, deretter søker du opp SSK Skjetten Volleyball for å be om medlemskap.

Her skal du finne lisensfakturaen, denne må betales for at en spiller kan delta på kamper (forsikring).

Se video nedenfor hvis du er usikker om hvordan man betaler lisensen.

For mer informasjon om Lisens og Forsikring trykk her.

Se videoen for å betale lisens

Trykk på bildet for å gå til «Min Idrett»