SSK Alliansen

ALLIANSEIDRETTSLAGET SKJETTEN SPORTSKLUBB

Her er litt generell info om AIL-en

NB! Info om leie av klubbhuset finner du her.

Når Skjetten Sportsklubb (SSK) opererer med 3. mai 1967 som stiftelsesdato, er dette dagen som markerte starten på den idrettslige aktiviteten i forløperen Skjetten Ungdoms- og Idrettslag. Skjetten Ungdoms- og Idrettslag (SUIL) ble stiftet 12. mai 1966, men opptatt i idrettskrets og -forbund først året etter. Lagets stifter var Erik Møller.

Skjetten IL og Valstad IF (stiftet 1976), slo seg sammen og ble til Skjetten Sportsklubb i 1987 som en fleridrettsklubb.

I desember 2000 ble Allianseidrettslaget Skjetten Sportsklubb stiftet.

AIL Skjetten Sportsklubb består i dag av fire særidrettslag, – egne juridiske enheter med egne styrer. Disse er:
Skjetten Fotball, SSK Skjetten Basketball, SSK Skjetten Håndball og SSK Skjetten Volleyball.

SSK Skjetten Svømming ble også stiftet i desember 2000 som et særidrettslag for å ta svømmeidretten på Skjetten til nye høyder. Etter mange suksessrike år ble SSK Skjetten Svømming avviklet som selvstendig idrettslag ved å fusjonere med AIL Skjetten Sportsklubb 31. august 2019. Årsmøtet i AIL Skjetten Sportsklubb vedtok 7. mai 2020 å opprette en svømmegruppe for å videreføre den organiserte svømmeidretten i Skjetten Sportsklubb. AIL Skjetten Sportsklubb v/svømmegruppa («nye» Skjetten Svømming), er opptatt som medlem av Norges Svømmeforbund (NSF) og Akershus Svømmekrets. Skjetten Svømming er i dag en gruppe under allianseidrettslaget.

På et ekstraordinært årsmøte i desember 2022 ble det vedtatt å opprette en fektegruppe i AIL Skjetten Sportsklubb. AIL Skjetten Sportsklubb v/fektegruppa (Skjetten Fekting), er opptatt som medlem av Norges Fekteforbund.

Styret i AIL Skjetten Sportsklubb(hovedstyret) består av valgte representanter fra de fire særidrettslagene med styreleder og nestleder som uavhengige.

Allianseidrettslaget Skjetten Sportsklubb tilbyr barn og voksne i alle aldre organisert idrettsglede, samhold og mestring innenfor idrettsgrenene basketball, fotball, håndball, svømming og volleyball.

Hele historien om AIL Skjetten Sportsklubb kan du lese mer om på www.ssk.no